Jaslice Labin

Podijelite sa ostalima 🙂 Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneShare on LinkedIn0Tweet about this on Twitter0

Projekt:

Radi se o dogradnji  jaslica u centru Labina, veličina objekta oko 300 m2 neto grijanog prostora u kojem je distribucija grijanja predviđena kompletnom površinom podnog grijanja dok je za hlađenje zadužen djelomično zidni sustav uz potporu ventilokonvektora. Ventilacija je predviđena za cijeli objekt uz rekuperaciju zraka i kao osnovni izvor topline grijanja i hlađenja predviđena je dizalica topline. Instalacija tri zemne sonde i cjelokupnog termotehničkog sustava izvodi se u okviru EU projekta LEGEND IPA prekogranične suradnje kojeg provodi  IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija.

Ugradnja ventilacijskih kanala

Vrijeme izvođenja: 5 dana

Objekt je izgrađen do faze da su izgrađeni temeljna ploča, svi zidovi, stropna ploča i krov te u toj fazi ide ugradnja ventilacijskih kanala. Ventilacijski kanali su rađeni točno prema projektu za tu zgradu i isporučeni su iz tvornice u segmentima do duljine 1,5 m po komadu te su sastavljani na gradilištu.

Ventilacijski kanali su izolirani toplinskom izolacijom s parnom branom debljine 13mm te su ovješeni na montažne konzole podstropno i biti će sakriveni sa spuštenim stropom. Ukupna duljina ventilacijskih  kanala je 60 metara. Svaka  prostorija u pravilu ima dva kanala. Jedan kanal je za upuhivanje svježeg zraka a drugi kanal služi za odsis starog zraka iz prostora.

Važno je u ovakvima sustavima, ako je to moguće, koristiti rekuperator odnosno predavanje topline iz starog zraka kojeg izbacujemo na svježi zrak kojeg ubacujemo u prostor, a sve kroz izmjenjivač topline,odnosno bez miješanja otpadnog i svježeg zraka. Na taj način postižemo da u kompletnom prostoru imamo stalno svježi zrak, a tako zimi ne hladimo odnosno ljeti ne grijemo prostor .

Ugradnja cijevne mreže za ventilokonvektore i ugradnja ventilokonvektora

Vrijeme izvođenja : 5 dana

Nakon ventilacijskih kanala slijedila je ugradnja cijevnog razvoda koji se također ugrađuje podstropno i isto će biti skriven u spuštenom stropu. Radi se o cijevnom razvodu za ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje i odvodu kondenzata za ventilokonvektore. Paralelno se montiraju ventilokonvektori na predviđene pozicije, spajaju na odvod kondenzata i cijevnu mrežu te se podešava njihova točna visina i ugrađuju tlačni i usisni plenumi.

Bitno je da se odvod kondenzata dobro testira vodom kako bi bili sigurni da su svi padovi dobro izvedeni i da neće biti curenje kondenzata kad će sve biti zatvoreno spuštenim stropom. Također je bitno u ovoj fazi da se postave osnovni cijevni razvodi za ožičenje i spajanje automatizacije te napajanja  ventilokonvektora.

Ugradnja sustava zidnog grijanja i hlađenja

Vrijeme izvođenja : 4 dana

Ova faza ide na red nakon ugradnje hidroizolacije na podovima u objektu. Ona obuhvaća ugradnju ormarića za razdjelnike za podno i zidno grijanje te ugradnju osnovnog cijevnog razvoda od ormarića do kotlovnice i ugradnju zidnog grijanja i hlađenja. Prvo su ugrađeni (uštemani)  ugradbeni ormarići na projektom određena mjesta u zidove. U ormariće su ugrađeni razdjelnici za grijanje na koje će se kasnije ugrađivati i termoelektrični pogoni za svaki krug grijanja zasebno.

Zatim su razdjelnici spojeni sa Pex-Al-Pex cijevima, vanjski promjer 32mm ,do kotlovnice  te će biti spojeni zajedno na glavni razdjelnik i cirkulacijsku pumpu. Pex-Al-Pex cijevi su u kompletnoj duljini izolirane toplinskom izolacijom debljine 13mm. Potrebno je napomenuti da se sve te spojne cijevi nakon što su montirane i pričvršćene na pod prekrivene betonom zbog mehaničke zaštite za vrijeme izvođenja ostalih radova.

Nakon toga uslijedila je montaža zidnog grijanja i hlađenja. Na zidove na kojima je predviđen zidni sustav postavljene su zidne šine horizontalno na razmaku od 35-40 cm. Nakon toga  ugrađena je polibutenska cijev promjera 12 mm, koja je razmatana vertikalno na međusobni razmak 10 cm cijev od cijevi. Bitno je da su montažne konzole dobro učvršćene na zid kako ne bi došlo do ispadanja kod žbukanja zidova.

Također je bitno voditi računa o žbuci koja mora min biti 25 mm debljine iznad cijevi. Potrebno je koristiti i mrežicu u zadnjem sloju žbuke kako ne bi došlo do njezinog pucanja. Na kompletno ugrađenom sustavu cijevnog razvoda kao i na sustavu zidnog grijanja napravljena je tlačna proba, a zidni sustav je ostao pod tlakom za vrijeme žbukanja.

Ugradnja sustava podnog grijanja

Vrijeme izvođenja : 4 dana

Nakon završenog žbukanja pristupilo se ugradnji sustava podnog grijanja. Na ljepenku koja je postavljena kao hidroizolacija postavljena je plastična folija na koju je nakon toga ugrađena stirodur ploča 5cm debljine, a na ploču ugrađeno je 3o mm stiropora sa aluminijskom folijom i rasterom za postavljanje cijevi podnog grijanja. Nakon postavljanja podnih slojeva kreće se u razmatanje samih cijevi za podno grijanje i učvršćenje cijevi na podnu površinu stiropora, uz pomoć tacker kopči.

Razmak cijevi predviđen projektom je 16,5 cm u svim prostorijama izuzev kupaona gdje je razmak od 11 cm.

Nakon ugradnje kompletnog podnog grijanja na svim cijevima provodi se tlačna proba i cijevi ostaju pod tlakom za vrijeme  postavljanja cementnog estriha.

Ovaj članak ćemo dopunjavati kako će se posao napredovati. Nastavak slijedi 🙂

Ovaj post je objavljen u kategoriji Pratite ugradnju toplinske pumpe.

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *