Toplinske pumpe – ekološko rješenje za vaš dom

Podijelite sa ostalima 🙂 Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneShare on LinkedIn0Tweet about this on Twitter0

Ekologija? Ekologično.

Toplinske pumpe predstavljaju najekonomičnije rješenje za grijanje doma, a ujedno su i ekološki najprikladnije. Štetnost za okoliš u usporedbi s ostalim konvencionalnim vrstama grijanja je znatno manja, kao i količina potrebne energije. Krajnje je vrijeme da se odužimo prirodi i to na najisplativiji mogući način, uzimajući toplinu koju uz pomoć toplinskih pumpi možemo iskoristiti.

Što za vas znači ekologija i kolika je vaša ekološka osviještenost? Čime je određeno ekološki odgovorno ponašanje pojedinca? Pokušavajući dati odgovor na takva pitanja, valjalo bi se osvrnuti oko sebe. Pokušajmo ekologiju predočiti kao znanost koja proučava odnos ponude i potražnje između prirode i čovjeka. Iako je čovjek sastavni dio prirode, on je onaj koji je svojim djelovanjem stupio u opoziciju prirodi, uzimajući od nje ono što mu je potrebno za poboljšanje kvalitete života. Taj dugotrajan i bolan proces rezultirao je brojnim posljedicama za koje čujemo gotovo svakodnevno, kao što su; globalno zatopljenje, oštećenje ozonskog omotača, topljenje ledenjaka, porast razine mora, sve jače i mnogobrojnije oluje i dr. Svatko od nas ima barem donekle izgrađene stavove o navedenim pojavama, te se uglavnom slažemo oko toga da su posljedice nasilnog ponašanja čovjeka prema prirodi sveprisutne, te da je racionalizacija u iskorištavanju prirodnih resursa neophodna.

Način na koji većina kućanstava iskoriÅ¡tava energiju nije dobar sa ekoloÅ¡kog aspekta, jer podrazumijeva prekomjerno iscrpljivanje neobnovljivih izvora energije, kao Å¡to su fosilna goriva (nafta, plin i ugljen) ili primjerice drveće. Dakako, ta je potroÅ¡nja uvjetovana velikim brojem čimbenika, ekonomskim, druÅ¡tvenim, kulturalnim i drugim. Ali, zahvaljujući znanstvenom napretku, mogućnost izbora u svakom segmentu življenja se povećava. Sada nam je omogućena drugačija suradnja sa prirodom, suptilnija i sofisticiranija u odnosu na bespovratno sagorijevanje fosilnih goriva. Jedan od primarnih oblika takvog ”novog načina suradnje sa prirodom” su toplinske pumpe koje su zapravo pametni kolektori koji iz prirode uzimaju samo toplinsku energiju, primjerice iz zemlje, i prebacuju je u naÅ¡e domove.

Osim što konvencionalni energenti postaju oskudni, zbog čega im konstantno raste i cijena, trošenje istih uglavnom ima štetne posljedice za okoliš koje se ogledaju u ispuštanju štetnih plinova u atmosferu, pri čemu prvenstveno mislimo na dobro poznati CO2, te u trošenju neobnovljivih izvora energije. Imajući na umu trošenje energenata u svrhu grijanja stambenih prostora i sanitarne vode, usporedimo emisiju ugljičnog dioksida kod pojedinih metoda koje se najčešće koriste u tu svrhu.

Emisija CO2 kod različitih metoda grijanja
Emisija CO2 kod različitih metoda grijanja
Izvor: http://www.heatpumps.co.uk/ecology.htm

Na prikazanom grafikonu se može vidjeti značajna razlika u količini ispuÅ¡tenog ugljičnog dioksida kod pojedinih načina grijanja, a najmanju emisiju bilježe toplinske pumpe. Na grafikonu su prikazane vrijednosti za dva tipa toplinskih pumpi; COP3 i COP4 (COP – eng. Coefficient of Performance – koeficijent efikasnosti), u čijim nazivima sadržani broj označava efikasnost, a Å¡to je on veći to je toplinska pumpa efikasnija, te ujedno ispuÅ¡ta i manju količinu CO2 u atmosferu. Vrsta pumpe koja će se koristiti kod stambenih objekata ovisi o viÅ¡e čimbenika, no o tome će biti neÅ¡to viÅ¡e riječi u jednoj od idućih tema. Nadalje, radi bolje ilustracije, možemo reći da bi upotreba toplinskih pumpi mogla smanjiti emisije ugljičnog dioksida za 50% u sektoru zgrada (stambenih i poslovnih), te za 5% u industrijskom sektoru. To znači da bi se toplinskim pumpama globalne emisije ugljičnog dioksida mogle smanjiti za 8%. I tako opet ostaju dosadni brojevi koji dobivaju na značenju tek kada ih prevedemo u druge brojeve, a to znači da je navedena uÅ¡teda jednaka sadnji 50.000.000 (pedeset milijuna!) stabala, smanjenju broja automobila za 52.000.000 (pedeset i dva milijuna!!) ili smanjenju godiÅ¡nje potroÅ¡nje goriva za 780.000.000.000 litara (koji god to broj bio). Važno je napomenuti i to da će se spomenuti postotak uÅ¡tede (8%) u skoroj budućnosti povećavati, jer će se efikasnost toplinskih pumpi povećavati uslijed brzog tehnoloÅ¡kog napretka. TakoÄ‘er, tehnologija na kojoj se bazira funkcioniranje toplinskih pumpi sve se viÅ¡e oslanja na obnovljive izvore energije.

U vašem domu, toplinsku pumpu ćete svakako morati uključiti u utičnicu, jer električna energija daje 25% od ukupne potrošene energije, dok ostatak dolazi iz okoliša, ovisno o vrsti pumpe (iz zemlje, vode ili zraka). Pri tome je važno napomenuti da toplinska pumpa na utrošeni kilovat električne energije proizvodi i do četiri puta više toplinske energije nego ostale metode grijanja. Dakle ušteda na električnoj energiji je također gotovo neusporediva.

Zaista, ne radi se samo o novom obliku iskorištavanja i proizvodnje energije, radi se o velikom broju ekološki prihvatljivih i ekonomski isplativih čimbenika, o novoj i nužnoj paradigmi u načinu življenja, koju ćemo svi prihvatiti u jednom trenutku, kako se to već radi širom svijeta. Ovakav način investiranja predstavlja otvorenost prema budućnosti, prema pametnoj osviještenosti o svijetu u kojem živimo; a to znači ekološki angažirano ponašanje koje je toliko potrebno prirodi od koje nemilosrdno uzimamo već stoljećima.

Ovaj post je objavljen u kategoriji Ekologija, Istraživanje, Toplinske pumpe and tagged , .

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *